Školní poradenské pracoviště na Základní škole Uničov, Haškova 211

Naše škola má rodinný charakter. Tuto výhodu malé školy si chceme udržet i do budoucna tak, aby každé dítě dostalo příležitost co nejlépe využít svých schopností a možností. 
Školní poradenské pracoviště u nás pracuje už třináctým rokem. Naše zkušenost jednoznačně ukazuje, že školní psycholog a školní speciální pedagog mají v současné škole své místo. Ostatně ve většině vyspělých zemích je přítomnost školních specialistů ve školách běžnou praxí.
Jsme tedy rádi, že máme školní poradenské pracoviště nikoliv proto, že je na naší škole víc problémů než jinde, ale proto, aby se s nimi měl kdo zabývat, zabýval a řešil je.

Pracovní doba ŠPP

Výchovná poradkyně – Mgr. Kateřina Kuncová
STŘEDA    10:00 – 11:30     odpoledne po tel. domluvě  775 552 329

kuncova@haskova.cz

Školní psycholožka – PhDr. Jana Hronová
ÚTERÝ, ČTVRTEK   8:00 – 15:00   

hronova.psycholog@seznam.cz

Školní speciální pedagožka – Mgr. Magda Kohlová

ČTVRTEK   10:00 – 14.00

kohlova@haskova.cz

Metodička prevence – Mgr. Alžběta Kaplová
ÚTERÝ    10:00 -12:00 (nejlépe po předchozí domluvě)

kaplova@haskova.cz