Školní družina na Základní škole Uničov, Haškova pracuje pod vedením hlavní vychovatelky Jiřiny Ďuricové, která má zároveň na starosti děti v prvním oddělení. V dalších třech odděleních pracují vychovatelky  Tereza Trnková (2.oddělení), Bc. Karolína Ivanecká (3.oddělení) a Mgr. Jitka Zelinková (4. oddělení). Družina má nyní otvírací dobu od 6.00 do 17.30 . Do družiny dochází pouze děti prvního stupně. Děti jsou v odděleních vždy po třídách (2. A, B, 1. A + 3. B, 1. B + 3. A, 3. B + 4. A + 4. B), obědy ve školní jídelně a všechny aktivity v družině absolvují vždy se svou skupinou. Školní družina pracuje podle školního vzdělávacího programu pro družinu, který je k nahlédnutí na školním webu.

Paní vychovatelky připravují pro děti a jejich rodiče každoročně několik „velkých“ akcí, mezi něž patří například:

 • soutěž o nejkrásnější Halloweenskou dýni s cenami, občerstvením a diskotékou
 • Mikulášská besídka s Mikulášem, čertem a andělem, a samozřejmě s dárečkem
 • Vánoční besídka
 • Maškarní karneval se soutěžemi, cenami a diskotékou
 • vystoupení pro rodiče – divadelní a pěvecké
 • soutěže rodinných týmů – Poznáváme svoje město Uničov, Letem Evropou, Uničov v době husitské – s cenami, občerstvením a skákacím hradem
 • spaní v družině s noční hrou
 • celodenní výlet družiny v červnu
 • péče o živá zvířátka přímo v družině     
Halloween 2021/2022

Mezi běžné činnosti dětí ve školní družině pak patří:

 • netradiční výtvarné techniky
 • práce v keramické dílně- keramické výrobky
 • drátování a paličkování
 • vědomostní soutěže
 • recitační a pěvecké soutěže
 • sportovní soutěže a sportovní hry
 • aerobic
 • sportovní aktivity v tělocvičně a na hřišti školy
 • tanec a diskotéky
 • čtení pohádek
 • vaření (pro větší děti)
 • posilovna (pro větší děti) a další
Pečení perníčků