Pro účely kontaktu zaměstnance školy využijte email ve tvaru prijmeni@haskova.cz.

Mgr. Svatopluk Vlk
ředitel školy
Mgr. Hana Malíková
zástupkyně ředitele
Mgr. Kateřina Kuncová
zástupkyně ředitele a výchovná poradkyně
PhDr. Jana Hronová
školní psycholožka
Mgr. Alžběta Kaplová
metodička prevence
D, OV
Mgr. Magda Kohlová
speciální pedagožka
RJ
Mgr. Jana Vincourová
1.A - třídní učitelka
sbor Rosička
Mgr. Lenka Dušková
1.B - třídní učitelka
Mgr. Marie Kuxová
2.A - třídní učitelka
Jana Hrachovinová
2.B - třídní učitelka
Mgr. Dana Nezhybová
3.A - třídní učitelka
Mgr. Dagmar Mojdlová
3.B - třídní učitelka
Mgr. Zuzana Gucká
4.A - třídní učitelka
ČJ, AJ, HV, sbor Rosička
Mgr. Veronika Strašáková
4.B - třídní učitelka
Mgr. Nikola Šimková
5.A - třídní učitelka
AJ, ČJ
Mgr. Petr Zeman
6.A - třídní učitel
TV, PČ
Mgr. Martin Kreuziger
7. A - třídní učitel
ČJ, VV, HV, sociální média, PR školy
Mgr. Jana Ryšavá
7.B - třídní učitelka
ČJ, AJ
Mgr. Anežka Zavadilová
8.A - třídní učitelka
M, F, ČJ
Mgr. Jana Valentová
8.B - třídní učitelka
ČJ, RJ
Mgr. Lenka Jiříčková
9.A - třídní učitelka
M, F, Z
Mgr. Jana Vojáčková
9.B - třídní učitelka
M, PR
Mgr. Taťána Šlešková
Ch, PR, INF, AJ, správkyně Edookitu
Bc. Filip Škeřík
INF, PČ, správce ICT
Mgr. Jana Hammerová
učitelka 2. st.
VZ, Z, PR, PČ
Jiřina Ďuricová
vedoucí školní družiny
Bc. Karolína Ivanecká
vychovatelka v ŠD
Mgr. Jitka Zelinková
vychovatelka v ŠD
Tereza Trnková
vychovatelka v ŠD
Marta Koryťáková
asistentka pedagoga
Zlata Štrúbelová
asistentka pedagoga
Jitka Bátková
asistentka pedagoga
Denisa Fialová
asistentka pedagoga
Lucie Holomková
asistentka pedagoga
Renata Straková
asistentka pedagoga