Back

Jazyky

Výuka cizích jazyků

Uvědomujeme si, že zvlášť v dnešní době je podpora výuky jazyků velmi důležitá. Naše škola nabízí výuku cizího jazyka – angličtiny od 1. do 9. ročníku, od 8.ročnílu pak výuku 2.jazyka – němčiny nebo ruštiny.

Během hodin cizího jazyka se žáci naší školy mohou seznámit také s metodou CLIL…

Alternativní obrázek výuky jazyků

Technika

Alternativní obrázek ICT

Nová Informatika

Na základní škole je zavedena nová informatika, která se bude vyučovat na všech základních školách v ČR od roku 2024. Nová informatika má za cíl u žáků rozvíjet informatické myšlení a porozumět základním principům digitálních technologií. Dále poskytuje prostředky a metody ke zkoumání řešitelnosti problému i hledání a nalézání jejich optimálních řešení, ke zpracování dat a jejich interpretaci a na základě řešení praktických úkolů i poznatky a zkušenost, kdy je lepší práci přenechat počítači.

Čtenářství

Alternativní obrázek knihovny

Naším cílem je rozvíjet a podporovat vztah ke čtení a knihám u dětí. Na druhém stupni máme dvě hodiny literatury týdně, z toho jedna bývá zpravidla čtenářskou dílnou. Dále se nám v rámci projektu MAP (Místní akční plán pro ORP Uničov) podařilo úspěšně dokončit projekt Knížka pro Tebe, díky němuž jsme po škole rozmístili knihovničky s křesly, kde mají děti přístup ke knihám neomezeně. Také jsme v uplynulých letech zařídili školní knihovnu, mimo jiné neformální učebnu, v níž probíhá nejen výuka literatury a čtenářské dílny. Důležité pro nás je, aby děti měly možný neustálý přístup ke knihám.  

Čtenářství je velmi důležitou složkou vzdělávacího procesu, nejen pro to, aby si děti uměly správně přečíst zadání nějakého úkolu, ale také aby se v textu dobře orientovaly, uměly vyhledat podstatné informace, rozvíjely svoji slovní zásobu, fantazii, paměť a celkově kultivovaly svůj jazyk. V neposlední řadě čtení pomáhá uvědomovat si struktury textu a zlepšuje se pravopis. Ovládneme-li dobře čtení, budeme mít schopnost se i lépe učit.