Back

Během hodin cizího jazyka se žáci naší školy mohou seznámit také s metodou CLIL, moderním přístupem, jehož hlavním cílem je zapojení cizího jazyka do výuky ostatních předmětů. Tuto metodu používáme zvláště během projektových dnů, které nabízejí větší svobodu v organizaci i v obsahu školního dne a kdy se žáci mohou soustředěněji pohroužit do daného tématu.

Naše hledání nových možností výuky vyústilo také v používání mobilní aplikace TeachOut, která nabízí spojení akční procházky s kvízem, novými informacemi nebo třeba focením, to vše v anglické i české verzi. Můžete se tak dozvědět něco z historie Uničova, projít si park a dozvědět se zajímavosti o zdejší přírodě nebo třeba zajeďte do Olomouce a projděte si s naší aplikací centrum. Díky zapojení dalších škol ze Šumvaldu a Újezdu u Uničova do projektu MAP se s aplikací TeachOut můžete projít i tam. Aplikace je volně dostupná v operačních systémech Android a iOS. A díky týmu zapálených učitelů se naše stezky stále rozrůstají.

Doslova zážitkové vyučování se nabízí našim žákům v mnoha evropských projektech Erasmus+, kterých se naše škola účastní již od roku 2005. Výuka jazyků se tak skutečně dotýká reálných situací v životě, žáci i učitelé si během výměnných pobytů v mnoha zemích EU mohou na vlastní kůži ověřit své dovednosti a jazykové schopnosti a zároveň se setkat s jinou kulturou a poznat nové přátele.

V současné době jsme dokonce koordinátory Erasmus+ projektu „ Clil and cross-curricular relations “, kde jsou zapojeny další školy z Portugalska, Španělska, Turecka, Polska a Itálie.

Erasmus+ Ecology and Craft as a Heritage of European Culture