Back

Vítám Vás na stránkách školy ZŠ Uničov, Haškova 211, okres Olomouc

na internetových stránkách Základní školy Uničov, Haškova 211 (zkrátka na Haškové).

Základní škola Uničov, Haškova 211 je progresivní proevropsky orientovaná škola zakládající si na přátelském přístupu, dobrých vztazích a plnění koncepce otevřené, vstřícné a moderní vzdělávací instituce.

Jedná se o školu základní, jejímž posláním je nabídnout žákům základní informace, znalosti a dovednosti a dát jim pevný základ, na němž mohou postavit celý svůj úspěšný profesní i spokojený osobní život.

Naším hlavním cílem je utvářet přátelské prostředí mezi žáky, pracovníky školy i širokou veřejností. Chceme žáky připravit na život z hlediska postojů, tvoření vlastního názoru, schopností řešit problémy a umění konstruktivně diskutovat. Toho chceme docílit pomocí všestranně zaměřeného školního vzdělávacího programu „Ve světě se neztratíme…“. To umožní žákům v průběhu povinné školní docházky vyprofilovat se, ujasnit si životní priority a zaměřit se na oblast, které se v budoucnu chtějí věnovat. Jen tak mohou získat profesní jistotu a osobní spokojenost sami se sebou.

Za poslední desetiletí se naše škola výrazně změnila. Nejen po stránce vybavenosti, ale hlavně lidmi, kteří tvoří živoucí, tepající srdce této historické a s historií spjaté stavby naplněné moderní technikou.

Nedílnou součástí školy je již 15 let Školní poradenské pracoviště (ŠPP) sestávající se z odborného týmu zahrnujícího školního psychologa, školního speciálního pedagoga, výchovného poradce a metodika prevence. Je jednou z cca 130 škol České republiky, které se zúčastnily projektu a jako jedna z mála škol dokázala toto pracoviště udržet díky úspěšnosti v různých dotačních programech do dnešních dnů.

I dnes je jednou z cca 35 škol v České republice, která se účastní pilotního projektu MŠMT Technika, který si klade za cíl připravit podklady pro zavedení tohoto předmětu do všech škol.

Od roku 2005 škola pravidelně a úspěšně získává dotace na mezinárodní výměnné pobyty žáků v programu Erasmus+ (dříve Comenius), kde se žáci prakticky a osobně setkávají s cizími jazyky i cizími kulturami přímo v základech navštívené země – v hostitelských rodinách.

Aktivní a kreativní tým pedagogů s nadstandartní úspěšností získává finanční prostředky nad rámec běžných mzdových či provozních dotací. Od roku 2005 do roku 2019 získala škola z různých dotačních titulů více než 22,5 milionu Kč.

Základní škola Uničov, Haškova 211, okres Olomouc se v oblasti tvorby projektů stala také regionálním lídrem na Uničovsku, který v rámci projektu MAP II. připravuje a zpracovává projekty, jež pak koordinuje a realizuje spolu s dalšími školami z regionu Uničovsko.

Závěrem je třeba zdůraznit roli celého týmu školy. Kreativně a nadstandardně plní své pracovní povinnosti a nabízí žákům informace a postupy tou nejvhodnější formou s ohledem na jejich vzdělávací potřeby. Nad tyto povinnosti ještě aktivně vyhledává dotační programy a získává z nich velmi významné prostředky navíc právě pro rozvoj svých žáků.

Jsme škola, která se nebojí dalších výzev. Aktivita a osobní nasazení učitelů, jejich kreativita a odhodlání přináší obrovské výhody těm, pro něž obětují svůj čas i nadšení – žákům a jejich rodičům.